Gestió del Patrimoni

La nostra experiènca ens fa ser, també, gestors d’elements patrimonials i annexes, duent a terme les tasques necessàries per al correcte funcionament d’aquests equipaments: obertura, tancaments, recepció de visitants, acompanyament i gestió econòmica són alguns dels exemples de la gestió del dia a dia, tasca que exercim a:

A més, com a Punt d’Informació Turística, oferim elevats estàndards de qualitat.